به مخالفان علم اندوزی،کسب دانش و آزاد اندیشی

این مطلبو لطفا شمایی بخوانید که مخالفید کمی بیشتر باید فهمید و بیشتر اندوخت و بیشتر از آن آموخت...

مخالفت با علم اندوزی و آزاد اندیشی شما را رسوا خواهد کرد و اتهام تحجر و حسادت را متوجه تان خواهد کرد.

 

/ 0 نظر / 52 بازدید